فک و فامیل ما

آخه این چه فک و فامیله داریم؟ خنده دار (5)

یکی از فامیلامون (دختر ) یک سال مالزی بود ، بعد دو سال رفت کانادا ، تنهام زندگی میکنه . واسه تعطیلات برگشته ایران . خواست بره کیش با دوستش ، باباش اجازه نداد ! گفت نمیذارم تنها بری مسافرت ! فک و فامیله داریم ؟•••••••••••••••••••••••• برادر زاده ۵ سالم به مامانم گفته انقدر دوست دارم تنها زندگی کنم ! مامانم یه هفته س اینجوریه :O فک و فامیله داریم ؟•••••••••••••••••••••••• پری شب به بابام گفتم خواب دیدم زلزله اومده ! ظهرش زاهدان زلزله اومد به بابام گفتم دیدی بهم الهام شده بود ؟ میگه خب بعضی از جانوران این ویژگی هارو دارن !! فک و فامیله داریم ؟••

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه