طنز بهترین ماشین

بهترین ماشین ایرانی، پراید! / طنز

اگر آخرین اظهار نظر درباره سرقت ۱۳ ثانیه‌ای این خودروی محبوب ایرانی و البته گران شده تا سقف ابتدای تولید خودروی ملی – سمند – را هم نادیده بگیریم، و البته امنیت، قدرت، زیبایی و در یک کلام کیفیت را برای این ماشین شرط ندانیم، پراید آنقدر محاسن (!؟) دارد که بتوان در رسای آن شعر سرود. بهترین ماشین ایرانی پراید گرچه گاهی قاتل جانی پراید!بینمت اکنون به هرجا و مکانجانشین خوب پیکانی پرایدبسکه محکم هستی و سفت و قوی مثل تانک جنگ میمانی پراید!چشم بی پولان همه بر روی تو چون که امید فقیرانی پرایداغنیا سوی فراری می روند درد ماها را تو درمانی پرایدهر کجا باشد

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه