ضرب المثل های طنز

ضرب المثل های بروز شده ی ایرانی ! (آخر خنده)

بیفستراگانوفه خالته، بخوری پاته نخوری پاته! موش تو سوراخ نمی رفت ساید بای ساید به دمبش می بست! آب در “آب سرد کن” و ما تشنه لبان می گردیم! آب که سر بالا میره، قورباغه “هوی متال” میخونه!!! پرادو سواری دولا دولا نمیشه! نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کلاه برداری کرد اسکانیا(scania) بیار باقالی بار کن! گر صبر کنی ز قوره، لوپ لوپ سازی! پاتو از پارکتت درازتر نکن! هری پاتر آخرش خوشه! قربون بند کیفتم، تا کارت سوخت داری رفیقتم! گیرم پاپی تو بود فاضل — از فضل پاپی تو را چه حاصل ندیدیم اورانیم ولی دیدیم دست مردم! ادکلن آن است که خود

ادامه مطلب ...
ضرب المثل نازشست

این اصطلاح یا ترکیب اضافی در افواه عامه به معنی پاداش یا مشتلق یا انعامی است که در مقابل هنر نمایی یا انجام کاری مهم و یادآوردن خبر خوش به اشخاص و افراد داده می شود. ناز شست دادن یا ناز شست گرفتن که هر دو از مصطلحات و امثلۀ سائره است به آن گونه پاداش و انعامی اطلاق می شود که در قبال انجام کارهای فوق العاده و قابل توجه و ستایش داده یا گرفته شود. در این مقاله مطلب بر سر علت و موجب تلفیق و ترکیب دو واژۀ ناز و شست است که دانسته شود برای چه پاداش و پیشکشی در مقابل هنر نماییهای قابل تحسین و ستایش را نازشست می گویند و علت تسمیه و نامگذاری آن از چه وا

ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل با حرف ی

یابو برش داشته ! یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست ! یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه ! یا خدا یا خرما ! یاربد، بدتر بود از یار بد ! یارب مباد آنکه گدا معتبر شود ! یار در خانه و گرد جهان میگردیم ! یارقدیم ، اسب زین کرده است ! یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک ! یا زنگی زنگ باش یا رومی روم ! یا علی غرقش کن منهم روش ! یا کوچه گردی یا خانه داری ! یا مرد باش یا نیمه مرد یا هپل هپو ! یا مرگ یا اشتها ! یا مکن با پیلان دوستی — یا بنا کن خانه در خورد پیل ![[ سعدی ]] یعنی کشک ! یکی رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدارو میگرفت ! یک ارزن از دست

ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل با حرف الف

–> آب از سرش گذشت : کارش درست نیست و بالا خره موفق نمی شود. –> آب به آب شدن :از جایی به جای دیگر رفتن . –> آب که سر بالابره , قورباغه ابوعطا می خونه :کسی که به مرادش برسد خوشحال و شاد شود و خودش را گم کند. –> آبشان از یک جوی نرود :به هیچ وجه با هم موافق نیستند. –> آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم :یعنی به آزرویمان رسیدیم و خبر نداریم و دنبالش هستیم . –> آبی که در یک جا مونده می گنده :زیاد در یک مکان ماندن مساوی با بی ارزش شدن. –> آب نمی بینه ولی شناگر ماهریه :فرصتی به دست نمی آره ولی امکانش باشد از دستش بر می آید و ارزشی هم بر دیگری قا

ادامه مطلب ...
ریشه ضرب المثل “دست کسی را در حنا گذاشتن” چیست؟

این ضرب المثل ناظر بر رفیق نیمه راه است که از وسط راه باز می گردد و دوست را تنها می گذارد. یا به گفتۀ عبدالله مستوفی:”در وسط کار، کار را سر دادن است. ” عامل عمل در چنین موارد نه می تواند پیش برود و نه راه بازگشت دارد. در واقع مانند کسی است که دستش را توی حنا گذاشته باشند. اما ریشۀ تاریخی این ضرب المثل:سابقاً که وسایل آرایش و زیبایی گوناگون به کثرت و وفور امروزی وجود نداشت مردان و زنان دست و پا و سر و موی و گیسو و ریش و سبیل خود را حنا می بستند و از آن برای زیبایی و پاکیزگی و احیاناً جلوگیری از نزله و سردرد استفاده می کرده اند. طریقۀ حنا بستن

ریشه ضرب المثل ریشه ضرب المثل ها ضرب المثل دست

ادامه مطلب ...
دعاها و ضرب المثل هاي بنزيني !!

دعاهای بنزینی:1-الهی بنزین بگیری. 2-بنزین به قبرت بباره. 3-التماس بنزین. 4-دست به هر چی میزنی بنزین بشه . 5- خدا بنزینت بده ،یک لیتر در دنیا صد لیتر در آخرتضرب المثل بنزینی:1-بنزین دیدی ندیدی2-بنزین زرد برادر گریسه3-با بنزین بنزین گفتن ماشین روشن نمیشه4-به اندازه بنزینت گاز بده5-بنزین همسایه اورانیومه6-بنزینش از باک میریزه7-خاموشی ماشین از بی بنزینیه8-بنزین رو جلو ماشین انداختن9-با بنزین طهارت می گیرم10-بنزین حقه11-از این حرفا بوی بنزین میاد.

ادامه مطلب ...
چند ضرب المثل آپ ديت شده!!

1. گربه دستش به گوشت نمیرسید میگفت عیب ی نداره بجاش سویا میخورم !2. یک سوزن به خودت بزننباشه! 3. با حلوا حلوا کردن مرده خور سیر نمیشه ! 4. خر ما از کره گ ی HIV ولی مواظب باش آلوده بهبود ! 5. مرغ همسایه سوخاریه !6. یارو پول نداشت خونه بسازه میگفت شهردار ی تراکم abs ترمزشنمیده! 7. یکی رو تو ده راه نمیدادن سراغ گرین کارت رو میگرفت!.

ادامه مطلب ...
برگزیده ضرب المثل های بروز شده ایران (طنز)

•بیف استراگانوفه خالته، بخوری پاته نخوری پاته!•موش تو سوراخ نمی رفت ساید بای ساید به دمبش می بست!•آب در “آب سرد کن” و ما تشنه لبان می گردیم!•آب که سر بالا میره، قورباغه “هوی متال” میخونه!!!• پرادو سواری دولا دولا نمیشه!•نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کلاه برداری کرد•“کافی میت” نخورده و دهن سوخته!•اسکانیا(scania) بیار باقالی بار کن!•گر صبر کنی ز قوره، لوپ لوپ سازی!•پاتو از پارکتت درازتر نکن!• هری پاتر آخرش خوشه!• قربون بند کیفتم، تا کارت سوخت داری رفیقتم!• گیرم پاپی تو بود فاضل — از فضل پاپی تو را چه حاصل•ندیدیم اورانیم و

ادامه مطلب ...
برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیسی آنها

برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیسی آنهاReviewed bySaroghionJun 5Rating:بى خبرى , خوش خبرىNo news is Best newsشتر دیدى , ندیدىYou see nothing, You hear nothingعجله کار شیطان استHaste is from the Devilکاچى به از هیچىSomthing is better than nothingگذشتها گذشتهLet bygones be bygonesمستى �� راستىThere is truth in wineنوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزارOut with the old,in with the newهر فرازى را نشیبى استHigh places have their precipicesهرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید بردNothing venture , nothing haveهمه کاره و هیچکارهJack of all trades and

ادامه مطلب ...
ازدواج در ضرب المثل هاي جهان

١-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. ( ضرب المثل آلمانی) ٢ - مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی ) 3- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )4- زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر" باشد. ( ضرب المثل یونانی )٥- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )٦- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی ) ٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند. ( ضرب المثل آلمانی ) ٨ - داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه