جغرافیای زنها و مردها

جغرافیاى آقایان !!!

آقایان در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی مانند کشور کره شمالی هستند : قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می کنند !در سن ۱۸ تا ۲۰ سالگى، ;مثل هندوستان هستند : برای زندگی کردن ۴ راه پیش روی خود میبینند یا کنکور یا سربازی یا بیشتر مواقع عاشق میشوند و یا پایان زندگی و مرگ …!در سن ۲۰ تا ۲۷ سالگى، مانند کانادا هستند : بسیار خون گرم و مهربان و در اوج جوانی، زیبا و دلربا، برای هر دختری خیلی زود ویزای پذیرش صادر می کنند! در این دوران در تمام مدت ازطرف جنس مخالف زیر نظر هستند و برایشان دامهای زیادی گسترانده شده است…!!!بین سن ۲۷ تا ۳۲ سالگى،مانند ترکیه هستند: بدین مع

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه