این مرد 56 ساله در بوسنی و هرزگوین زندگی میکند. او 5 سال قبل احساس کرد که در بدنش نیروی خاص و عجیب وجود دارد. پس از مدتی مشخص شد بدن وی از خود انرژی هایی متصاعد میکند که باعث جذب وسایل میشود.

تاپ ناپ: این مرد 56 ساله در بوسنی و هرزگوین زندگی میکند. او 5 سال قبل احساس کرد که در بدنش نیروی خاص و عجیب وجود دارد. پس از مدتی مشخص شد بدن وی از خود انرژی هایی متصاعد میکند که باعث جذب وسایل میشود.

بدن وی نه تنها فلزات بلکه خیلی از وسایل دیگری که خاصیت فلزی ندارند همانند پلاستیک را هم به سمت خود جذب میکند. در ادامه این آلبوم تصاویری از این مرد واقعا جذاب مشاهده میکنید.

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 1

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 2

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 3

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 4

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 5

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 6

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 7

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 8

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 9

یک مرد واقعا جذاب! +عکس - تصویر 10
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه