طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - گزارش های رسمی دخل و خرج نشان می دهد شهروندان ایرانی همچنان درآمد مازادی برای پس انداز ماهیانه ندارند.

کاریکاتور/ پس انداز ایرانی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - گزارش های رسمی دخل و خرج نشان می دهد شهروندان ایرانی همچنان درآمد مازادی برای پس انداز ماهیانه ندارند.

 

پس انداز خانوار ایرانی

طرح از مجید ادیبی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه