طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - دایی « من دنبال خرید امتیاز این باشگاه نیستم.»

کاریکاتور/ پرسپولیس علی دایی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - دایی « من دنبال خرید امتیاز این باشگاه نیستم.»

 

پرسپولیس علی دایی

طرح از شهاب جعفرنژاد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه