طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - قیمت بنزین سهمیه ای 43 درصد افزایش یافت. در صورتی که این عدد در تمامی هزینه های جاری زندگی مردم وارد شود، قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد

کاریکاتور/ نواختن بنزین و رقص گرانی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - قیمت بنزین سهمیه ای 43 درصد افزایش یافت. در صورتی که این عدد در تمامی هزینه های جاری زندگی مردم وارد شود، قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد

 

بنزین و گرانی

طرح از مجید ادیبی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه