طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - شائبه تحویل قطعات چینی بی کیفیت به جای قطعات تولید داخل، از سوی قطعه سازان به خودروسازان مدتی است که حاشیه هایی را در این صنعت به وجود آورده است

کاریکاتور/ قطعه چینی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - شائبه تحویل قطعات چینی بی کیفیت به جای قطعات تولید داخل، از سوی قطعه سازان به خودروسازان مدتی است که حاشیه هایی را در این صنعت به وجود آورده است

 

قطعات چینی در خودرو

طرح از حمیدرضا مسیبی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه