طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - پس از استعفای محمدعلی نجفی از ریاست در سازمان میراث فرهنگی، مهدی حجت، معاون میراث فرهنگی و قائم مقام این سازمان نیز رفت.

کاریکاتور/ رفتن از میراث!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - پس از استعفای محمدعلی نجفی از ریاست در سازمان میراث فرهنگی، مهدی حجت، معاون میراث فرهنگی و قائم مقام این سازمان نیز رفت.

 

استعفا از میراث فرهنگی

طرح از امین منتظری

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه