طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - آخرین فیلم داریوش مهرجویی اتتقادات زیادی را درمیان مخاطبین و منتقدین آثارش بدنبال داشته است

کاریکاتور/ داریوش مهرجویی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - آخرین فیلم داریوش مهرجویی اتتقادات زیادی را درمیان مخاطبین و منتقدین آثارش بدنبال داشته است

 

داریوش مهرجویی

طرح از حسین صافی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه