طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - امیر حاج رضایی می گوید: لمپنیزم پدر فوتبال ایران را در آورده است.

کاریکاتور/ امیر حاج‌ رضایی و لمپن‌ها!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - امیر حاج رضایی می گوید: لمپنیزم پدر فوتبال ایران را در آورده است.

کاریکاتور/ امیر حاج‌ رضایی و لمپن‌ها! - تصویر 1

 

حسین صافی. خبرآنلاین

6060

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه