آثار و کارهای هینا اویاما بسیار سبک و کم وزن هستند بطوریکه اگر باد ملایمی به سمت آنها بوزد به هوا بلند می شوند. او برای انجام این هنر به چیزی جز کاغذ و قیچی نیاز ندارد. این هنر او نمونه ای باورنکردنی از مهارت یک جواهرساز است.

 
 
 


برترین ها: آثار و کارهای هینا اویاما بسیار سبک و کم وزن هستند بطوریکه اگر باد ملایمی به سمت آنها بوزد به هوا بلند می شوند. او برای انجام این هنر به چیزی جز کاغذ و قیچی نیاز ندارد. این هنر او نمونه ای باورنکردنی از مهارت یک جواهرساز است.

هینا اویاما در شهر یوکوهامای ژاپن به دنیا امد و حالا در پاریس زندگی و کار می کند. آثار شکننده و ظریف او نمونه ای هنر زیبای درست کردن پروانه ها و گل های کاغذی با دقت بالا است. به گفته خود این هنرمند خلق هر کدام از این آثار چندین ساعت تا چندین هفته زمان می برد. هینا می کوشد تا تکنیک های مختلف را با هم ترکیب کند و سبک خودش را در ژانر هنر کاغذی پیاده کند.

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 1

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 2

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 3

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 4

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 5

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 6

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 7

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 8

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 9

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 10

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 11

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 12

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 13

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 14

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 15

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 16

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 17

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 18

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 19

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 20

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 21

معجزه هنری با کاغذ و قیچی +عکس - تصویر 22
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه