الاسدیر تامسون، هنرمند اهل ادینبرا، اسکاتلند، پیراهن ها و تاپ های زنانه ای از جنس مرمر درست می کند. در نگاه نخست، شاید متوجه نشوید که این پیراهن ها از چه جنسی هستند زیرا مانند پوشاک عادی از چوب رختی آویزان هستند.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها: الاسدیر تامسون، هنرمند اهل ادینبرا، اسکاتلند، پیراهن ها و تاپ های زنانه ای از جنس مرمر درست می کند. در نگاه نخست، شاید متوجه نشوید که این پیراهن ها از چه جنسی هستند زیرا مانند پوشاک عادی از چوب رختی آویزان هستند. ولی الاسدیر تقریباً 8 ماه برای درست کردن 8 تکه لباس از مرمر کارارا وقت گذاشته و رنگ های سفید و خاکستری (مد این فصل) را برای این لباس ها انتخاب کرده است.

اگر کمی دقیق تر نگاه کنید، می بینید که این لباس های زیبا از مرمر هستند و به سان مجسمه های دقیق و زیبایی هستند که در واقع اثری هنری محسوب می شوند. 

لباس های زنانه تابستانی از جنس مرمر

لباس های زنانه تابستانی از جنس مرمر

لباس های زنانه تابستانی از جنس مرمر

لباس های زنانه تابستانی از جنس مرمر

لباس های زنانه تابستانی از جنس مرمر
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه