مایک الن طراحل اهل نیویورک دو سال وقت صرف کرد تا الفبای انگلیسی را روی صورت خود به صورتی که مشاهده می کنید، در بیاورد.

خبرآنلاین: مایک الن طراحل اهل نیویورک دو سال وقت صرف کرد تا الفبای انگلیسی را روی صورت خود به صورتی که مشاهده می کنید، در بیاورد.

مدیر طراحی بعد از اینکه دوستانش گفتند چنین کاری ممکن نیست، شهامت پیدا کرد تا این کار را به اتمام رساند.

در واقع دوستانش در حال تعریف کردن یک جوک با مشمونی مشابه بودند که این فکر به ذهن الن خطور کرد و آنها نیز بلافاصله گفتند این فقط یک جوک بود اما الن آن را جدی گرفت.

وی بعد از طراحی موی صورت خود به شکل الفبا تا دو هفته صبر کرده و بعد از درامدن موی صورتش و گرفتن عکس، حرف بعدی را به اجرا می گذاشت.

وی الفبای انگلیسی را به صورت کامل روی صورت خود در عرض 2 سال درآورد.

الن گفت از پسر 6 ساله اش خواست تا حروف الفبا را تشخیص دهد و وی به کار خود تا پایان 2013 زمانی که الفبا را به طور کامل در صورت خود ایجاد کرد، ادامه داد.

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 1

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 2

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 3

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 4

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 5

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 6

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 7

عکس: حروف الفبا از نوع ریش و سبیل! - تصویر 8
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه