مراسم ازدواج گروهی از جوانان غزه سه‌شنبه برگزار شد. این شهر چندین سال است که در سایه سکوت مجامع بین‌المللی و کارشکنی برخی رژیم‌های وابسته عربی، به شدت از سوی صهیونیست‌ها تحت محاصره است.

العالم: مراسم ازدواج گروهی از جوانان غزه روز سه‌شنبه برگزار شد. این شهر چندین سال است که در سایه سکوت مجامع بین‌المللی و کارشکنی برخی رژیم‌های وابسته عربی، به شدت از سوی صهیونیست‌ها تحت محاصره است.

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 1

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 2

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 3

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 4

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 5

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 6

عکس: جشن ازدواج گروهی در غزه - تصویر 7
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه