در 21 ژانویه 2 تخته سنگ بزرگ و غول آسا از یک کوه سنگی در شمال ایتالیا توسط کمی لغزش جدا شده و به پایین سقوط کرده اند، ولی اتفاق مهم خراب شدن نیمی از یک انبار 350 ساله و قدمی توسط یکی از این تخته سنگ هاست.

تاپ ناپ: در 21 ژانویه 2 تخته سنگ بزرگ و غول آسا از یک کوه سنگی در شمال ایتالیا توسط کمی لغزش جدا شده و به پایین سقوط کرده اند، ولی اتفاق مهم خراب شدن نیمی از یک انبار 350 ساله و قدمی توسط یکی از این تخته سنگ هاست.

خوشبختانه تخته سنگ دوم با فاصله کمی از این انبار متوقف شده است.هرچند این حادثه طبیعی هیچ یک از اعضای خانواده 4 نفری ساکن در این انبار را مجروح نکرد ولی خسارات زیادی به انبار و صاحبش وارد کرده است.

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 1

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 2

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 3

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 4

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 5

خوش شانسی یا بدشانسی؟! +عکس - تصویر 6
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه