آقایان در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی مانند کشور کره شمالی هستند : قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می کنند !


آقایان در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی 
مانند کشور کره شمالی هستند : 
قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می کنند !

در سن ۱۸ تا ۲۰ سالگى، ;
مثل هندوستان هستند : 
برای زندگی کردن ۴ راه پیش روی خود میبینند 
یا کنکور 
یا سربازی 
یا بیشتر مواقع عاشق میشوند 
و یا پایان زندگی و مرگ …!

در سن ۲۰ تا ۲۷ سالگى، 
مانند کانادا هستند : 
بسیار خون گرم و مهربان 
و در اوج جوانی، زیبا و دلربا، 
برای هر دختری خیلی زود ویزای پذیرش صادر می کنند! 
در این دوران در تمام مدت ازطرف جنس مخالف زیر نظر هستند 
و برایشان دامهای زیادی گسترانده شده است…!!!

بین سن ۲۷ تا ۳۲ سالگى،
مانند ترکیه هستند: 
بدین معنا که در دام گرفتار شده اند 
و فقط به حرف رئیس بزرگ 
که همان خانومشان باشد گوش میدهند… پر از عشق

در سن ۳۲ تا ۴۰ سالگى،
مثل ژاپن هستند : 
کاملا کاری شده اند ، 
آینده روشن را در فعالیت شبانه روزی میبینند …!

بین ۴۰ تا ۵۰ سالگى،
مانند روسیه هستند : 
بسیار پهناور، آرام و بسیار قدرتمند در جامعه و
به عنوان راهنما و حلال مشکلات شناخته می شوند …

در سن ۵۰ تا ۶۵ سالگى،
مانند کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق : 
با گذشته درخشان و بدون آینده …!
بعد از ۶۵ سالگى تا پایان عمر مبارکشان، شبیه عربستان هستند :
همگان فقط به خاطر مال و ثروتشان به آنها احترام می گذارند !!!

          
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه