تعزیه صحرا رود شهرستان فسا با 250 سال قدمت از تاثیرگذارترین تعزیه های کشور محسوب می شود که در سال 1391 با شماره 656 در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است.

تسنیم: تعزیه صحرا رود شهرستان فسا با 250 سال قدمت از تاثیرگذارترین تعزیه های کشور محسوب می شود که در سال 1391 با شماره 656 در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است. شهرستان فسا در 130 کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.

بزرگترین تعزیه میدانی کشور در صحرا رود فسا - شیراز
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه