ساخت بلندترين ساختمان جهان در جده عربستان شروع شده است و تا سال 2017 به پايان خواهد رسيد. نام اين برج عظيم الجثه برج پادشاهي است و ارتفاع آن حدود يك كيلومتر است.

تاپ ناپ: ساخت بلندترین ساختمان جهان در جده عربستان شروع شده است و تا سال 2017 به پایان خواهد رسید. نام این برج عظیم الجثه برج پادشاهی است و ارتفاع آن حدود یک کیلومتر است.

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 1

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 2

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 3

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 4

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 5

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 6

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 7

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 8

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 9

بلندترين ساختمان دنيا در جده +عکس - تصویر 10
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه