برخی کشاورزان مازندران در سال‌های اخیر از کشت برنج روی برگردانده و زمین‌های خود را از شالیزار به باغ مرکبات تبدیل می کنند.

ایسنا: برخی کشاورزان مازندران در سال‌های اخیر از کشت برنج روی برگردانده و زمین‌های خود را از شالیزار به باغ مرکبات تبدیل می کنند. چرا که به گفته آنها سود حاصل از فروش مرکبات چند برابر محصول برنج است، این در حالی است که کاشت و برداشت برنج بسیار پرزحمت تر از مرکبات است.

اما کارشناسان کشاورزی بر این باورند ایجاد باغ‌های مرکبات که در این منطقه به دلیل بالا بودن سطح آب با ریسک همراه است و در طولانی مدت این باغ‌ها کاربری خود را از دست خواهند داد.

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 1

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 2

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 3

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 4

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 5

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 6

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 7

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 8

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 9

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 10

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 11

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 12

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 13

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 14

برنج یا پرتقال، مساله این است! +عکس - تصویر 15
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه