بدون نگاه کردن به جوابها این تست را انجام دهید. ۱- یک عدد از ۱ تا ۹ انتخاب کنید.


بدون نگاه کردن به جوابها این تست را انجام دهید.
۱- یک عدد از ۱ تا ۹ انتخاب کنید.
۲- آنرا در عدد ۳ ضرب کنید.
۳- حاصل را بعلاوه ۳ کنید.
۴- دوباره حاصل را در ۳ ضرب کنید.
۵- یک عدد ۲ یا ۳ رقمی بدست آورده اید
۶- ارقام عدد خود را با هم جمع کنید (مثلا اگر عددتان ۱۸ است ۱ را با ۸ جمع کنید).
حالا با توجه به عدد بدست آمده و لیست زیر ببینید الگوی شما در زندگیتان کیست؟

۱. انیشتین
۲. سقراط
۳. بوعلی سینا
۴. افلاطون
۵. گالیله
۶. خیام
۷. خواجه عبدالله انصاری
۸. ملاصدرا

۹.احمدی نژاد 

۱۰. فردوسی

اینقدر عددهای متفاوت رو هی امتحان نکن.... باهاش کنار بیا عزیزم...
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه