قربان ديدگانت استاد جان خدا را جانا محبتي كن اين بنده خدا را


قربان ديدگانت استاد جان خدا را

جانا محبتي كن اين بنده خدا را

من مخلص تو هستم اصلا فداي كفشت

با نمره اي بخندان اين قوم بينوا را

لطفي نما تو بر ما اندك عنايتي كن

باور نما نگويم با غير اين ماجرا را

استاد جان كرم كن بر ما مگير خورده

كاين جزوه اي كه گفتي دق مرگ كرده مارا

چند اسم خارجي را با چند شكل درهم

تحويلمان تو دادي آخر چه سود ما را

هر وقت ديدمت من جسمم به لرزه افتاد

گويي كه موش بيند آن گربه ي جفا را

آن صفر را كه خرخون ام الجنايتش خواند

از ما دور گردان آن صفر بي صفا را
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه