از افتخارات پسرا ۱- درس خوندم لیسانس گرفتم

از افتخارات پسرا

۱- درس خوندم لیسانس گرفتم
۲- خدمت رفتم
۳- کار پیدا کردم
۴- ماشین خریدم
۵- خونه خریدم
۶- ازدواج کردم
۷- پچه دار شدم

از افتخارات دخترا

۱- دماغمو عمل کردم
۲- دوبی رفتم
۳- پسر با بنز از جلوم رد شد بوق زد
۴- یه گونی لوازم آرایش دارم
۵- با دوست پسر دوستم دوست شدم
۶- یه پیرمرد پولدار ازم خواستگاری کرده
۷- هنوز مجردم


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه