آفتابی تو، برفا رِ پارو کِردی نازِ نگات! بی زور بازو کِردی با یَک پوفِت گَرتایِ غصه پِرّید

آفتابی تو، برفا رِ پارو کِردی
نازِ نگات! بی زور بازو کِردی
با یَک پوفِت گَرتایِ غصه پِرّید
صحن دِلم ره آب و جارو کِردی
نگو مِثِ سیریشکی خب به ما چّی
با همو ماچت مو رِ پر رو کِردی
دُختی سِلاخ سینه مر به آنی
با مجه هات همچی و همچو کِردی!
جاش سِلِه یَم نِبَست و زودی خُب رَفت
مِرکوکورُم نِرِختی جادو کردی!
از ریمیلات روز مو شوم تارِه
وِسمه نِبود ابرو تِه تاتو کِردی؟!
به جای سیفیداب مِمالی کِریم پوتر
پری مو رِ اَخِر تو لولو کِردی
جای گلاب عطر گیرون گیریفتی
واز گُلِ تِر با اِمشی بدبو کِردی!
روپوش و چارقت دِری پس بِرِی چی
تنبونِتِر تا زیر زانو کِردی؟
صُبی بابات زد به مو پس کِلِّه گی
واز چُقُلیم رِ پیش خالو کِردی؟!
با پسر عَمَّت ای جوری تا نکن
پیش نَنَم حرفا رِ واگو کِردی
تا که تِنیستی سِواری گیریفتی
اسب چِموشِ مو رِ یابو کِردی
با دل مو یَک کمی مِهرِبون باش
نَنَش تویی تو او رِه دادو کِردی!
سعیده موسوی‌زاده

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه